mjesovita srednja skola safet krupic

Historijat škole

  JU Mješovita srednja škola "Safet Krupić" predstavlja jedan od nosioca obrazovanja na nivou općine Bosanska Krupa. Osnovana je davne 1946. godine i u svom dosadašnjem radu je doživjela nekoliko transformacija. U čast liku i djelu Safeta Krupića, 1968.god., Škola sa praktičnom obukom u Bosanskoj Krupi dobija naziv po njegovom imenu, a i danas nosi naziv MSŠ „Safet Krupić“. Ispred Doma kulture u našem gradu 2000. godine otkrivena je bista Safeta Krupića. Pročitaj više...

mjesovita srednja skola safet krupic

Historijat škole

JU Mješovita srednja škola "Safet Krupić" predstavlja jedan od nosioca obrazovanja na nivou općine Bosanska Krupa. Osnovana je davne 1946.godine i u svom dosadašnjem radu je doživjela nekoliko transformacija. U čast liku i djelu Safeta Krupića, 1968.god., Škola sa praktičnom obukom u Bosanskoj Krupi dobija naziv po njegovom imenu.. Pročitaj više

Zanimanja

  U sklopu škole djeluju četiri struke: drvnoprerađivačka, mašinska, tekstilna i šumarska. Kroz moderne nastavne planove i programe za sva zanimanja , u moderno opremljenim kabinetima i radionicama, nastojimo naše učenike obučiti i pripremiti za poslove koje će raditi po završetku srednjoškolskog obrazovanja.

mjesovita srednja skola safet krupic
mjesovita srednja skola safet krupic

Zanimanja

U sklopu škole djeluju četiri struke: drvnoprerađivačka, mašinska, tekstilna i šumarska. Kroz moderne nastavne planove i programe za sva zanimanja , u moderno opremljenim kabinetima i radionicama, nastojimo naše učenike obučiti i pripremiti za poslove koje će raditi po završetku srednjoškolskog obrazovanja.

Struke

masinska struka

Mašinska struka

Školujemo učenike za sljedeća zanimanja:

  • Mašinski tehničar programer CNC mašina
  • Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje
  • Instalater centralnog grijanja
  • Zavarivač
  • Plinski i vodoinstalater

Tokom školovanja se učenici obučavaju da programiraju i koriste kompjuterski upravljane mašine (CNC), kao i omogućavanje implementacije najsavremenijih računarskih i informatičkih dostignuća u oblasti mašinstva. Nastava iz stručnih predmeta odvija se u savremeno opremljenim računarskim kabinetima, uz primjenu multimedijalnih nastavnih sredstava, u grupama od po najviše petnaest učenika, po principu jedan učenik - jedan računar. Što se tiče stručnih zanimanja, učenici se obučavaju da budu kvalitetni automehaničari, zavarivači, instalateri centralnog grijanja i plinski i vodoinstalateri. Po završetku školovanja, učenici veoma lahko dolaze do radnog mjesta, jer su zanimanja deficitarna i prilagođena potrebama tržišta rada.

Drvnoprerađivačka struka

Školujemo učenike po EUVET programu za zanimanja:

  • Drvnoprerađivački tehničar dizajner CNC programer
  • Stolar operater na CNC stroju

Obrazovni program u potpunosti modularan i u potpunosti prilagođen zahtjevima poslodavaca i tržišta rada, tako da postoji mogućnost sigurnog zaposlenja nakon završetka školovanja. Na nivou općine Bosanska Krupa, zanimanje stolar je prepoznato kao deficitarno zanimanje, tako da su učenici koji se školuju za to zanimanje korisnici stipendija federalnog ministarstva obrazovanja.

drvnopreradivacka struka
sumarska struka

Šumarska struka

Školujemo učenike za zanimanje:

  • Šumarski tehničar

Šumarska struka i stručno obrazovanje u BiH imaju dugogodišnju tradiciju. Šumarski tehničar radi na uzgoju, zaštiti, uređivanju i iskorištavanju šuma. Šumarski tehničar prikuplja podatke o karakteristikama šumskih područja, o vrstama drveća, mogućim bolestima i oštećenjima šuma, opasnostima od požara i sl. Šumarski tehničar prikuplja sjeme i radi na uzgoju sadnica, predlaže i provodi mjere zaštite sadnica, kao i šume uopšte. Šumarski tehničar označava dijelove šume koji su predviđeni za sječu, proračunava količinu drvne mase koja će se dobiti sječom, planira gradnju šumskih cesta, organizuje rad, planira potrebne mašine i alat, prati i nadzire izvođenje radova. Šumarski tehničar može obavljati i određena laboratorijska ispitivanja, a obavlja i neke administrativne poslove u šumarijama. Stručno-teoretski predmeti se izvode u posebno opremljenim kabinetima, dok se praktična nastava kojoj se također pridaje odgovarajuća pažnja, izvodi na terenu u saradnji sa preduzećima šumarstva. Šumarska tehnička škola treba da bude odabir za učenike koji vole izučavanje prirode, koji žele steći znanja kojima će biti u mogućnosti dati svoj doprinos i pečat zaštiti i očuvanju prirode, zaštiti prirodnih resursa i šuma.

Tekstilna struka

Školujemo učenike za zanimanja:

  • Tekstilni tehničar konfekcionar
  • Krojač - EUVET program

Opis zanimanja: dinamično, kreativno i prilagođeno za svakoga prema sposobnostima, te za svakoga ko želi biti sam svoj majstor. Učenici u toku pohađanja nastave nauče da izrađuju odjevni predmet od ideje, kreacije i konstrukcije - izrade šablona, do kompletno sašivenog odjevnog predmeta.

Tim radom se oživljavaju ideje i skice, kroji se i šije odjevni predmet po fazama rada na časovima praktične nastave u dobro opremljenoj školskoj radionici. Krojači i tehničari po završenoj školi mogu raditi u industrijskim postrojenjima i privatnim radionicama. Isto tako mogu pokrenuti samostalni obrt uz najmanje troškove. Potrebna je mašina, pegla, sto i pribor za kojenje, lutka za probu i mašine za obrađivanje.

tekstilna struka

Menadžment škole

direktor elvir kulenovic

DIREKTOR

Kulenović Elvir

Diplomirani inžinjer mašinstva

sekretar skole todorovac semira

SEKRETAR

Todorovac Semira

Diplomirani ekonomist

pedagog grosic jasenka

PEDAGOG-PSIHOLOG

Grošić Jasenka

Diplomirani pedagog-psiholog

Zaposleni

Hodžabegović Nermina
Hodžabegović Nermina
Bosanski jezik i književnost
jasaragic alma
Jašaragić Alma

Bosanski jezik i književnost
nuhic nermina
Nuhić Nermina

Bosanski jezik i književnost, historija
Rekić Melisa

Bosanski jezik i književnost, historija
Muratagić Đemka

Bosanski jezik i književnost
Beširević Selma
Beširević Selma

Njemački jezik
Halkić Kornelija

Njemački jezik
Halkić Nedim
Halkić Nedim

Njemački jezik
Međedović Adnan
Međedović Adnan

Engleski jezik
Hodžić Azra
Hodžić Azra

Engleski jezik
Brko Anela

Engleski jezik
Islamović Emina
Islamović Emina

Matematika i fizika
Kadić-Dizdarević Anita
Kadić-Dizdarević Anita

Matematika
Gerdijanović Miranda
Matematika
Podić Armin
Podić Armin
Matematika
Užičanin Elvira
Hemija i biologija
Azra Selimović-Gaši
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Silvana Milojević-Sarađan
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Šekić Kasim
Vjeronauka
Haskić Mehmed
Vjeronauka
Pašalić Nasiha
Sociologija
Alagić Elas
Alagić Elas
Informatika i programiranje
Saračević Adnan
Saračević Adnan
Programiranje i osnove elektrotehnike
Mušić Mehmed
Mušić Mehmed
Demokratija i ljudska prava
Kajtezović Fehdija
Ekonomika i organizacija poslovanja
Hadžipašić Elvita
Vjeronauka
Dizdarević Azra
Fizika
Hasanagić Sanel
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Derajić Karađorđe
Vjeronauka
Mustedanagić Alma
Matematika i informatika
Mušeljić Sara
Mušeljić Sara
Njemački jezik
Merdović Dedo
Stručno-teoretska i praktična nastava
Bajrić Husnija

Stručno-teoretska i praktična nastava
Sedić Jasmina

Stručno-teoretska nastava
Bužimkić Zineta

Stručno-teoretska nastava
Lagumdzija Husein
Lagumdžija Husein

Stručno-teoretska i praktična nastava
Veladžić Mirsada
Stručno-teoretska nastava
Arnautović Midheta
Arnautović Midheta

Stručno-teoretska i praktična nastava
Hodžić Enver

Stručno-teoretska i praktična nastava
Fajić Samir

Stručno-teoretska i praktična nastava
Velić Džemal
Velić Džemal
Stručno-teoretska i praktična nastava
Bajramović Zijad

Stručno-teoretska i praktična nastava
Bužimkić Adis

Stručno-teoretska i praktična nastava
Suljkanović Samir
Suljkanović Samir

Stručno-teoretska i praktična nastava
Jogić Arijana

Praktična nastava
Bešić Ramzija
Stručno-teoretska nastava
Avdagić Šefika

Stručno-teoretska nastava
Đelilović Rasim

Stručno-teoretska nastava

Stručno-teoretska i praktična nastava

Praktična nastava
Gerzić Emina
Stručno-teoretska i praktična nastava
Souissi Remzija
Stručno-teoretska i praktična nastava
Šabić Harisa
Šabić Harisa
Stručno-teoretska i praktična nastava

Stručno-teoretska i praktična nastava

Praktična nastava

Vijeće učenika

Rbr Učenik Odjeljenje
1 Jogić Faruk IV dtpcnc
2 Salkić Ajdin III st
3 Čaušević Irna II mtpcnc
4 Gorinjac Medina IV mtpcnc
5 Džajić Sanjin III mtkp
6 Grošić Salem III mtocnc
7 Mulalić Sumeja II mtpcnc
8 Haskić Belma IV mtkp
9 Mušeljić Sumeja II mtkp
10 Šišić Elma III št
11 Grošić Emsud I mtpcnc
12 Bešić Ismet II dtpcnc
13 Čaušević Mensur II icg
14 Nuhanović Nera I dtpcnc
15 Hafizović Fadil III zav
16 Kišmetović Anisa III dtpcnc
17 Čataković Adem I mtkp
18 Koordinator Vijeća učenika profesorica Nuhić Nermina

Obrazovanje odraslih

Obrazovanje odraslih

Obrazovanje odraslih

Naša škola nudi mogućnost obrazovanja odraslih osoba za sva navedena zanimanja, po modernim nastavnim planovima i programima, a nastava se odvija u savremeno opremljenim kabinetima i radionicama. Ukoliko je polaznik završio samo osnovnu školu ili je započeo, ali nije završio srednju školu (pri čemu za dalje školovanje ne mijenja zanimanje), srednjoškolski program se upisuje i pohađa kao program doškolovavanja. Polaznik je pri tome napunio 18 godina života. Polaznik koji je već završio srednju školu odnosno stekao srednju stručnu spremu, a želi se prekvalifikovati za drugu vrstu školske spreme III ili IV stepena, srednjoškolski program upisuje kao program prekvalifikacije za sticanje novog zvanja.

Pridružite nam se!

Mi smo škola za 21.vijek, škola budućnosti!

Kontaktirajte nas!

safet krupić logo

© . Sva prava zadržana.